Politika privatnosti

tmp

Učešće u Programu lojalnosti, izdavanje i korišćenje Kartice, zahtjeva prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti Korisnika kartice, što obuhvata i prikupljanje, obradu i korišćenje svih podataka o transakcijama Korisnika kartice u maloprodajnim objektima Izdavaoca (uključujući i podatke o iznosu transakcija, količini transakcija, vrsti robe/usluga koju Korisnik kartice kupuje i dr.), te je sastavni dio Pristupnice saglasnost Korisnika kartice da Izdavalac prikuplja, obrađuje i koristi podatke o ličnosti Korisnika kartice.

Rukovalac, obrađivač i korisnik podataka o ličnosti Korisnika kartice je Izdavalac i prikupljene podatke ne razmjenjuje sa drugim licima, te iste čuva, obrađuje i koristi samo za svrhe navedene u Pristupnici, uz ograničenja i u skladu sa važećim propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti.

Podaci Korisnika kartice navedeni u Pristupnici koriste se isključivo za realizaciju Programa lojalnosti u koji je uključen Korisnik kartice, što podrazumijeva vođenje evidencije i svih podataka o realizovanim transakcijama i prikupljenim/iskorišćenim bonitetnim poenima. Takođe, prikupljeni podaci Korisnika kartice mogu biti korišćeni i u svrhe direktnog marketinga i profilisanja, te nuđenja Korisniku kartice roba/usluga Izdavaoca, što uključuje i personalizovano slanje ponuda, informacija o novostima i pogodnostima organizuje Izdavalac, izuzev ukoliko je Korisnik prilikom potpisivanja Pristupnice naznačio da ne želi prijem takvih informacija.

Davanje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti Korisnika kartice je dobrovoljno, ali isto predstavlja neophodan uslov za učešće u Programu lojalnosti, te u slučaju nepružanja podataka, brisanja podataka, davanja netačnih podataka, kao i bilo kojim drugim razlogom prestanka obrade i korišćenja podataka o ličnosti Korisnika kartice, Korisnik kartice neće biti uključen u Program lojalnosti, odnosno biće isključen iz Programa lojalnosti.

Izdavalac će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju realizacije Programa lojalnosti čuvati sve dok traje realizacija Programa lojalnosti, odnosno sve dok je Korisnik kartice uključen u realizaciju Programa lojalnosti.

Korisnik kartice u svakom momentu može da traži promjenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio, kao i da povuče/opozove svoju saglasnost za obradu podataka i da zahtjeva brisanje svojih podataka, putem pisane izjave poslate Izdavaocu.

Nakon prestanka osnova za obradu podataka o ličnosti Korisnika kartice, Izdavalac briše sve podatke o ličnosti Korisnika kartice, osim u slučajevima kada je Izdavalac u obavezi da podatke čuva i nakon prestanka osnova u skladu sa zakonom. Izuzetno, Izdavalac može zadržati email adresu Korisnika kartice za potrebe dostavljanja obavještenja o promotivnim aktivnostima, osim u slučaju povlačenja/opoziva saglasnosti Korisnika kartice za obradu podataka, kao i ukoliko Korisnik kartice inicijalno nije dao saglasnost za prijem takvih obavještenja.

Prava, obaveze i odgovornosti Izdavaoca i Korisnika kartice u vezi sa prikupljanjem, obradom i korišćenjem podataka o ličnosti Korisnika kartice detaljno su opisana u obavještenju i saglasnosti za obradu podataka o ličnosti koji su sastavni dio Pristupnice.

Contact us

Message successfully sent.

Gift card

Our gift cards with chosen values are the most beautiful gifts for your loved ones! You can order a gift card by filling out the form and our staff will contact you for all the details.

Message is successfully sent.

Make an appointment

The reservation request has been successfully sent. We will confirm your treatment appointment by e-mail as soon as possible.

Face - Treatments with instruments

 • HydraFacial

  +30 minutes 90.00€

  +60 minutes 110.00€

  +90 minutes 130.00€

 • +Sonic Skin Cleaner - 45 minutes 20.00€

 • +Dermapen - 80.00€

 • +Oxyenergy - 45 minutes 55.00€

 • RF Face Lifting

  +20 minutes 35.00€

  +30 minutes 45.00€

 • +No Needle Mesotherapy - 55.00€

 • +Microdermoabrasion - 25.00€

 • +Facial Treatments

Face - Manual treatments

 • +Remedy - 50 minutes 90.00€

 • +Hydramemory - 50 minutes 90.00€

 • +Recover touch - 50 minutes 90.00€

 • +Active Pureness - 50 minutes 90.00€

 • +Face Massage - 20 minutes 25.00€

 • +Steam & Extraction Facial - 90 minutes 50.00€

 • Pro-Glow Smooth

  +70.00€

  +50 minutes 105.00€

 • Pro-Glow Renewal Facial

  +30 minutes 70.00€

  +50 minutes 105.00€

 • Pro-Glow Resurface

  +30 minutes 70.00€

  +50 minutes 105.00€

 • Pro-Glow Briliance

  +30 minutes 70.00€

  +50 minutes 105.00€

 • +Pro Lift - 50 minutes 100.00€

 • +Ultra Glow - 50 minutes 90.00€

 • +Add-On Eye Recovery - 20.00€

 • +Add-On Lift Mask - 30.00€

 • +Add-On Absolute Firming Neck & Decollete - 20.00€

Body - Treatments with instruments

 • +Lipo Laser - 20 minutes 40.00€

 • Cavitation & Lymphatic drainage

  +Cavitation & Lymphatic drainage (one area) 50.00€

  +Cavitation & Lymphatic drainage (two areas) 80.00€

 • Coolsculpting

  +One area 80.00€

  +Two areas 100.00€

 • +RF Body - 30 minutes 40.00€

 • No Needle Mesotherapy

  +One area - 5 treatments 200.00€

  +Two areas - 5 treatments 350.00€

Body - Manual treatments

 • +Anticellulite massage - 20 minutes 25.00€

 • Lymphatic drainage

  +25 minutes 30.00€

  +45 minutes 45.00€

 • Body scrub

  +20 minutes 30.00€

  +Lime & Ginger / Frangipani 60.00€

 • +Face and Body Scrub - 25 minutes 40.00€

 • +Frangipani ritual - 90 minutes 140.00€

 • +Deep Body Renewal & Body Glow - 60 minutes 100.00€

 • +Body Strategist Thermogenic Attack - 60 minutes 100.00€

 • +3-in-1 Hot Cold Treatment - 75 minutes 110.00€

Body - Massages

 • +Partial massage - 30 minutes 40.00€

 • +Relax massage - 45 minutes 50.00€

 • Holistic massage

  +60 minutes 70.00€

  +90 minutes 100.00€

 • +DeLuxe massage - 70 minutes 90.00€

 • Sport fit massage

  +25 minutes 45.00€

  +45 minutes 70.00€

 • +Swedish / Classic massage - 50 minutes 60.00€

 • +Aromatherapy massage - 60 minutes 80.00€

 • +Feet Reflexology - 30 minutes 35.00€

 • +Feet Reflexology & Paraffin Wrap - 45 minutes 45.00€

 • +Hot Candle Massage - 60 minutes 90.00€

Body - Body wrap

 • +Paraffin Body Wrap - 60 minutes 60.00€

 • +Salt Body Wrap - 45 minutes 45.00€

 • +Frangipani Body Nourishing Wrap / Orchid Nourishing Wrap - 60 minutes 80.00€

 • +Montalcino Thermal Mud & Detox Express - 60 minutes 80.00€

Nail care

 • +Pura Vida Manicure - 30.00€

 • +Pura Vida Manicure & Soak Off Gel - 48.00€

 • +Nail Decorating - 11.00€

 • +Pura Vida Pedicure - 37.00€

 • +Pura Vida Pedicure & Soak Off Gel - 55.00€

 • +Nail Polish - 11.00€

 • +Soak Off Gel hand nail/feet polish - 38.00€

 • +Electric nail file manicure - Soak Off Gel - 53.00€

 • +Electric nail file manicure - Classic Nail Polish - 35.00€

 • +Electric nail file pedicure - Soak Off Gel - 59.00€

 • +Electric nail file pedicure - Classic Nail Polish - 43.00€

 • +Paraffin Wrap hand or feet - 8.00€

 • +Masaža šaka ili stopala - 11.00€

 • +Popravka trajnim lakom jednog nokta - 6.00€

 • +Skidanje trajnog laka ( Jessica, OPI, CND) - 11.00€

 • +Skidanje gela - 25.00€

Waxing

 • Depilacija cijele noge

  +Male 42.00€

  +Female 28.00€

 • Depilacija pola noge

  +Male 33.00€

  +Female 22.00€

 • +Depilacija bikini - 17.00€

 • Depilacija ruku

  +Female 17.00€

  +Male 22.00€

 • Depilacija pazuha

  +Female 14.00€

  +Male 17.00€

 • Depilacija stomaka

  +Female 17.00€

  +Male 22.00€

 • +Depilacija leđa - 33.00€

 • +Depilacija grudi - 28.00€

 • +Depilacija nausnica - 6.00€

 • Depilacija brade/lica

  +Male 11.00€

  +Female 11.00€

 • +Depilacija ušiju - 9.00€

 • +Brazilka - 39.00€

 • +Oblikovanje obrva - 12.00€

 • +Korekcija obrva - 12.00€

 • +Bojenje obrva - 15.00€

 • +Bojenje trepavica - 15.00€

 • +CocoCera Bikini wax - 30.00€

 • CocoCera Arm wax

  +Ženski 40.00€

  +50.00€

 • CocoCera underarm wax

  +Ženski 27.00€

  +Muški 30.00€

 • CocoCera stomach wax

  +Ženski 35.00€

  +Muški 45.00€

 • +CocoCera back wax - 70.00€

 • +CocoCera chest wax - 45.00€

 • +CocoCera lip - 19.00€

 • CocoCera chin / face wax

  +Ženski 22.00€

  +Muški 25.00€

 • +CocoCera nose wax - 13.00€

 • +CocoCera ear wax - 13.00€

 • +CocoCera brazilian wax - 65.00€